Samfunnsteltet

Vold mot dyr rammer også mennesker - bør strafferammen økes?

110 visninger
14. august 2023