Samfunnsteltet

Vil den nye språklova redde nynorsken?

143 visninger
17. august 2023