Samfunnsteltet

Vil den nye språklova redde nynorsken?

133 visninger
17. august 2023