Samfunnsteltet

Også voksne utsettes for vold og overgrep. Hvordan kan vi ivareta våre sårbare eldre

260 visninger
14. august 2023