Samfunnsteltet

Når verden blir for stor. Hva skjer når nordmenn havner i kriser ute i verden?

144 visninger
14. august 2023