Samfunnsteltet

Har kommunene kontroll på sin digitale sikkerhet?

63 visninger
17. august 2023